Хахаха Импро

Начален час
22:02

Локация
VIVACOM ART HALL

Трупа
ХаХаХа импро театър

Цени на билети

вход СВОБОДЕН
 


В тази нощ на театрите ХаХаХа Импро театър ще ви направи свидетели на импровизация, която няма да можете да видите в нито една друга нощ от годината. Напълно импровизирано, след едногодишни нощни репетиции, ще можете да видите на сцената най-новото от ХаХаХа Импро театър. ХаХаХа Импро театър е първата у нас професионална трупа за импровизационен театър. Елате напълно имрповизирано и без очаквания!