"А ти какво би направил?"

Начален час
17:00

Локация
VIVACOM ART HALL

Трупа
Театър Цвете

Цени на билети

вход СВОБОДЕН


"А ти какво би направил"

Форум театрално представление за ученици от 10 до 14 години

Днес насилието в училище до такава степен е станало ежедневие, че учениците често не го

забелязват. Все по-често, все по-рано...

На сцената ще бъдат представени едни от най-често срещаните форми на насилие в училище. 

Маските на актьорите и липсата на думи позволяват на зрителите да се идентифицират не с конкретен 

човек, а с определен типаж. Това позволява на всеки от тях да вложи в героите черти, които е опознал 

от собствения си жизнен опит и да има своя лична история за представеното. Когато децата съпреживеят

емоциите на жертвата, те ще бъдат мотивирани да потърсят начин да облекчат положението й. С тяхното

активно участие ще създадем други сцени, показващи друга гледна точка и друго решение на ситуацията 

предхождаща насилието. 

Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в неразрешена форма.Публиката

е поканена да предложи и изиграе решения, като всеки зрител, който пожелае, може да влезе в 

ролята на потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по удачен, според него 

начин с цел да подобри положението му.

продължителност: 45-50 мин.