Силвия Петкова

Уникално момиче с невероятна усмивка, което много бързо може да улови няколко „дребни хищника” или пък да „влезе в кожата” на Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова. Сред театралните и случвания са „Пипи Дългото чорапче”, „За мишките и хората”, „Тирамису”, „Скачай!”, „Нeпосилни усилия на любовта”, „Сватбата на дребния буржоа”, „Антигона”…

С нас е от самото начало на НОЩ НА ТЕАТРИТЕ, верен приятел и истински професионалист.

     1. Как „влезе” театърът в живота ти: през главния вход, през задната врата, през прозореца или през коминаsmiley?

- През сърцето … нахлу през сърцето ми!

     2.  Дълъг ли беше пътят до театъра? Имаше ли препятствия и трудности?

- Пътят към ТЕАТЪРА няма край, не свършва никога. Всеки път намираш нещо ново – нова пътека, по която да вървиш. Като една спирала, която не свършва.

     3.  Какво е за теб театърът?

- Алтернатива и шанс ДА БЪДА. Театърът е моят живот.

    4. През годините променяше ли се усещането ти за театъра?

- Усещането е толкова променливо, че винаги е там любовта към тази магия. Но с всяко следващо представление се трансформира и превръща в различни неща.

     5. Спомняш ли си емоцията от първото представление?

- Страх и в същото време усещане за МОЩ и МОГЪЩЕСТВО, които излъчва това свещено място. Така ме „хвана” сцената, че и до днес не иска да ме пусне!

     6. Каква магия се крие в театъра?

- Магията на театъра няма име. Тя е … огромна, друг свят …

7. Броила ли си всичките представления на сцена, които са ти се случили до този момент? Колко са?

Не. Но си спомням всяко едно от тях.

8. Как „се намираш” с ролите, които играеш в театъра? Търсиш ли ги или си ги пожелаваш?

- Те ме намират. Като видя разпределението на таблото и една роля ме е намерила.

      9. Имаш ли „театрални страхове” и как ги преодоляваш?

      - Имам „театрални страхове”. Страхувам се най-много от ЛЪЖАТА на сцената. Искам да е истинско и непосредствено, да докосва и да оставя следа.

    10. Кое е най-голямото и най-свято „НЕЩО” за теб в театъра?

     - Словото, текстът, пиесата!

     11. Кръсто-ПЪТ-ен човек ли си?

- Да.

12. ПЪТ-ешествията ти в театъра промениха ли те? Как?

- Със сигурност ме промениха. Постоянно се развивам и опознавам себе-си-чрез-себе-си. Превърнах се в доста по-дълбок човек!

     13. Защо стана посланик на НОЩ НА ТЕАТРИТЕ?

- Защото съм влюбена в театъра и искам театърът да стигне до повече млади хора.

     14. Къде ще си в НОЩ-та на ТЕАТРИТЕ?

- На сцената или поне под светлините на някой прожектор, играеща нещо.