Презентация, разходка: “Едно възможно място за театър”

Начален час
16:00

Локация
UnderGara

Трупа
UnderGara

Цени на билети

вход СВОБОДЕН,

с греяно вино и други изкушения


Срещата и разходка “Едно възможно място за театри” в подлеза на Централна ЖП гара София ще представи един нов проект за култура в изоставено пространство в града.

 

От скоро в София бе започната инициатива за развитие на запустели градски пространства и превръщането им в пълноценни такива за култура и творчество.

UnderGara представлява проект за клъстeр от творчеси бизнеси обединени в една локация – предгаровото пространство пред Централна ЖП в София известно като Ротондата. От английската дума “cluster” – група от сектори (в случая от сферата на културата и творчеството), свързани в мрежа помежду си.
Сдружението формирано в полза на проекта е създаденo през 2013 година и е сред пионерите в съживяването на промишлената зона извън историческия център на София. С акцент върху най-широкоформатни социално-културни проекти и разнообразна аудитория, предопределена от мястото UnderGara цели да бъде мощен стимул за себеизразяване и трибуна на креативни хора.

Проектът цели да облагороди, ремонтира и засели на своя територия общност от хора, чиито основни дейности са в сферата на културата и творчестовото, а също и да създаде една нова сцена за независимо изкутво от различни сфери, включително и театри. Насочен е към създаване на хармонична среда за развитие на творческия потенциал на гражданите и подкрепата на широк кръг от проекти в тези сфери.

UnderGara представлява нова площадка за съвременно изкуство и култура. Този тип платформа обединява в себе си няколко направления: Театър, Дизайн, Визуални изкуства, Здравословно хранене, Kино,  Изложби, Резидентни програми и др.

Освен множеството пространства, Ротондата предвижда една постоянна сцена на открито и закрито с програма за събития от различен тип, между които театър, лекции и семинари, аудио-визуални и други проекти.

Събития от тип: театри, фестивали, работни срещи, работилници за деца и големи, шоуруми, и др. – пълна инфраструктура за публични събития, които могат да бъдат моделирани в различни формати и с различни концепции. Събраната на едно място общност от креативни хора, създава силна концентрация и придава съзидателен характер, удобни за развитие на творческия потенциал на културни и развлекателни дейности, подобряване на образованието и работата.

В НОЩ-та НА ТЕАТРИТЕ ще можете да се почерпите с греяно вино и други сладки изкушения, да се настаните удобно в някое дизайнерско столче и да се запознаете от близо с хората, които стоят зад проекта, както и да научите повече за идеята и етапите на развитие на новото пространство. Екипът на UnderGara ще е отворен да изслуша всяко едно мнение или въпрос, на който да отговори. В рамките на срещата ще бъде направена кратка разходка с разказ за всяка една точка от Ротондата, в рамките на която ще можете да научите какво предвижда сдружение UnderGara съвместно със Столична Община в създаването и развитието на едно ново пространство за култура в София.