Радина Кърджилова

Срещата с Радина е като летен бриз, който оставя след себе си приятна слънчева топлота и усмивка и земна непринуденост и нежност.

В театърът тя е „ураган“, който те „отнася“ в емоцията си, разкривайки различните си образи: нежната, но бореща се за любовта си Жулиета, измъчената Изабета от „Декамерон“, кабаретната Поли в “Бандитска опера”, силният драматичен образ на Йерма от едноимения спектакъл.  Не можеш да не се оставиш на този нежен „вихър“, който те кара да искаш и да търсиш още, за да я откриваш всеки път различна, смислена, дълбока и все така открита.

 

  1. Как „влезе” театърът в живота ти: през главния вход, през задната врата, през прозореца или през комина smiley?

Влезе и не излезе. Остана там... вътре дълбоко в тялото ми и ме изпълва, извисява и одухотворява. Главния вход ме покани, задната врата не ме изпрати, прозорците ме привличаха с тайните, които криеха, а комина, той ме кара да гледам само неготе и да се усмихвам без да очаквам нищо. 

2. Дълъг ли беше пътят до театъра? Имаше ли препятствия и трудности?

Нека пътят е дълъг и вечен. Безкраен. Препятствията и трудностите са винаги неочаквани, но след това носят след себе си неповторимо удоволствие и удволетворение, които не могат да се опишат с думите. 

3. Какво е за теб театърът?

Театърът е моят опиат. 

4. През годините променяше ли се усещането ти за театъра?

Да, любовта ми към него става все по-безгранична.

5. Спомняш ли си емоцията от първото представление?

Не, но сигурно съм треперила като лист. Бях студентка... 

6. Каква магия се крие в театъра?

Театърът е самата Магия. 

7. Броила ли си всичките представления на сцена, които са ти се случили до този момент? Колко са?

Не, но не са много. 

8. Как „се намираш” с ролите, които играеш в театъра? Търсиш ли ги или си ги пожелаваш?

Те сами идват при мен и аз им благодаря че ми подават и продължават да ми подават ръка. 

9. Имаш ли „театрални страхове” и как ги преодоляваш?

Страх от това да не блокирам. Преодолявам ги като се опитвам да не мисля за това. Доброто партньорство и правилната концентрация са ключът към това. 

10. Кое е най-голямото и най-свято „НЕЩО” за теб в театъра?

Тишината, вековният прах, който носи със себе си... Усещането за Бог в теб и около теб... Неговата тайна... Дейвид Мамет казва: "Изкуството на театъра е действието. Това е изследване на ангажираността. Самата дума е действие. Да "кажеш" думата, така че да я направиш чуваема и разбираема за всички в театъра, е именно ангажираност; това е висше изкуство: да видите едно човешко същество да говори от сцената на хиляди други, подобни на него, казвайки: "тези думи, които говоря са "истина", а не нещо приблизително. Те са Божията истина и аз ги потвърждавам с моя живот", което актьорът прави на сцената". 

11. Кръсто-ПЪТ-ен човек ли си?

Да. 

12. ПЪТ-ешествията ти в театъра промениха ли те? Как?

Направиха ме по-смирен и търпелив човек.

13. Защо стана посланик на НОЩ НА ТЕАТРИТЕ?

Защото обичам театъра и нощта, която го обгръща. 

14. Къде ще си в НОЩ-та на ТЕАТРИТЕ?

Пред главния вход, в непосредствена близост до задната врата, ще надникна от всеки прозорец и ще погледна нагоре и ще се усмихна.