Драматично-куклен театър "Иван Димов"

Драматично-куклен театър "Иван Димов"